27 Березня 2023

Яку роль відіграє фізична культура у сучасному світі?

Related

Як позбутися постійної втоми: поради львів‘янам

Сучасна людина з її активним ритмом життя, під впливом...

Як зміцнити імунітет після зими: поради львівської фахівчині

Для того, аби наситити організм вітамінами, потрібне правильне харчування...

Пральна машина не полоскає: причини та розв’язання проблеми

Про неробочий режим полоскання в пральній машині користувач дізнається...

Виставки у Львові, які варто відвідати

Львів – місто мистецтва. Численні виставки не лише милують...

Навушники для телевізора – зручні та гучні

Подивитися улюблений фільм на максимальній гучності, не розбудивши домашніх...

Share

У статті 1 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” фізичну культуру трактують як складову частину загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Ця культура здавна в житті людей займала особливе місце, дійшла вона у вшануванні і величі до сучасних днів. Адже у часі ІІІ тисячоліття, в період високого рівня забрудненості навколишнього середовища, надмірної комп’ютеризації та не надто корисної їжі, фізичній культурі, як ніколи до цього, варто залишити місце у житті кожної людини, бо саме це сприятиме довгим і здоровим рокам життя на землі. А як це зробити далі розповість видання “ilvivyanyn“, але варто спочатку поговорити про основні терміни, які лежать в центрі цієї людської культури: “фізична освіта”, “фізичне виховання”, “спорт” тощо.

Дещо з історії фізичної культури

р

Треба зазначити, що історія фізичної культури така ж давня, як і саме людство. Адже фізична культура виникла одночасно із загальною культурою на ранніх етапах розвитку цивілізації. Ці перші ознаки фізичної культури відбивали повсякденний і матеріальний рівень життя людини. Вони випливали зазвичай з того, що робили у давнину кожного дня люди. Адже ж усі ходили, бігали, кидали каміння і палиці, плавали, стрибали тощо. Вже тоді люди розуміли, що ці прості життєві щоденні “вправи” розвивають силу і зміцнюють дух людини. Це своєрідне тренування і підготовка людей до існування. З розвитком суспільства розвивається як загальна, так і фізична культура. 

У часі невпинного розвитку людства фізична культура вже давно відокремилась від загальної культури. Ще в первісному суспільстві вона набула цілеспрямованого характеру і використовувалась для підготовки до виконання окремих видів діяльності. Саме тоді і виник її головний компонент – фізичне виховання. Метою останнього є розвиток у кожної людини рухових якостей, морально-вольових, розумових та інших здібностей, а також професійно-прикладних навичок тощо.

Фізична культура – що це?

Сьогодні фізична культура – це окрема самостійна галузь, в основі якої лежать заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я людини та на її гармонійний і всебічний розвиток, продовження творчої активності та життя. Це заходи, за допомогою яких людина набуває якостей, що допомагають їй у різних видах діяльності – суспільній, трудовій тощо. Фізична культура є своєрідним способом реалізації власних моральних, естетичних, творчих та інших запитів.

У рамках масштабного питання фізичної культури прийнято говорити про 3 головні аспекти:

  1. Діяльнісний аспект – в його основі доцільна рухова активність. Це різноманітні фізичні вправи, які спрямовані на формування необхідних рухових умінь і навичок, здібностей, що знадобляться у житті, на оптимізацію здоров’я і працездатності.
  2. Предметно-ціннісний аспект – це той напрям фізичної культури, в рамках якого говорять про матеріальні (матеріально-технічні засоби) і духовні (наукові знання, методи) цінності, створені суспільством для забезпечення ефективності фізичної діяльності.
  3. Результативний аспект – це те, коли ми говоримо що нам дала фізична культура, фізична освіта і виховання. Це те, що здобула кожна людина у рамках цієї культури – фізичної. Найсуттєвішим результатом використання фізичної культури є виховання готовності людини взяти на себе відповідальність за свій фізичний стан і здоров’я у житті.

Про фізичну освіту

спорт

В рамках фізичної культури варто згадати і про фізичну освіту, адже це те, без чого неможливим є фізична культура. Фізична освіта – цілеспрямована пізнавальна діяльність людини, яка спрямована на освоєння знань, умінь, навичок щодо фізичного, морального, психологічного розвитку людини, це оволодіння теорією і практикою того, як керувати своїм тілом, як зробити його здоровим та витривалим. Фізична освіта – це вміння керувати рухами свого тіла і окремими його частинами у просторі, в часі, це вміння зробити і виділити окремі рухи з-поміж багатьох та зробити їх у конкретний момент, порівняти їх між собою і раціонально поєднувати. Іншими словами, в основі фізичної освіти лежить засвоєння як теоретичних, так і практичних знань з використанням рухових умінь і навичок у різних умовах життєдіяльності.

У рамках питання про фізичну освіту варто згадати і про фізичне виховання. Відтак, фізичне виховання – це навчальна система, що формує всебічно здорову та фізично розвинену особистість. Вона включає в себе ідеологічні, наукові, методичні, організаційні, правові, нормативні та інші елементи. 

Як впливає фізична культура на життя людини?

спорт

Фізичне виховання сприяє фізичному розвитку людини – сукупності ознак, які характеризують морфофункціональний стан людського організму в конкретний період життя. Сюди відносяться антропометричні дані (зріст, вага тіла, окружність різних частин тіла, життєва ємність легень, динамометрія, станова сила тощо), морфофункціональні показники окремих систем і органів людського організму (серцево-судинна, дихальна, нервова системи, системи травлення та виділення, нирки тощо) та розвиток рухових якостей (сили, витривалості, гнучкості тощо).

Фізичне вдосконалення характеризується станом здоров’я та всебічним розвитком людини, до якого відносяться стан розвитку фізичних якостей та формування рухових умінь і навичок, загальний рівень працездатності та ін. Так, наприклад, під впливом систематичних занять фізичними вправами розвивається швидкість, швидкісно-силові якості, сила, витривалість, гнучкість тощо. Людина удосконалюється за формою, будовою і функціями, стає більш витривалою, а головне – здоровою!

Фізична культура у сучасному світі

На сучасному етапі розвитку суспільства фізична культура має неабияке значення. Як і колись, сьогодні фізична культура є засобом підвищення соціальної і трудової спроможності усіх людей. Вона той чинник, що сприяє задоволенню моральних, естетичних, творчих та інших цілей людей. В останні два десятиріччя спостерігається переорієнтація наукових досліджень в галузі фізичного виховання в бік єдності фізичного і духовного розвитку як основи гармонійного і всестороннього вдосконалення кожної людини.

Сьогодні, у межах ІІІ тисячоліття, фізична культура – це те, без чого неможливе повноцінне здорове життя. Тому кожній людині зокрема варто у свій спосіб долучитись до цієї культури, розвиваючи свої здібності, сили, тим самим, підтримуючи здоров’я – запоруку довгого і щасливого життя!

культураспорт

.,.,.,.